تبلیغات
وینکس کلاب جادویی - وینکس وقراردادمهم_پارت1
Remember more you want more you can

وینکس وقراردادمهم_پارت1

یکشنبه 24 دی 1391 04:05 ب.ظ

نویسنده : s♥har
سلاااااااااااام بردوستان خوب خودم...چطورید؟؟اومدم داستانو بزارم چون تاچندوقتی نمیتونم بیام نت...شرمنده کمه برید ادامه

استلا:برندووووووووون

برندون ازتوی اتاقش:چی شده عزیزم؟

استلا:من دارم میرم مراقب خودت باش

برندون :نه وایساکارت دارم

استلا:چی شده؟؟

برندون ازتوی اتاقش میاد بیرون ودستای استلارو میگیره تودستش واونو میکشه سمت خودش...سرشو میبره سمت گوشاش وآروم میگه:کریسمس مبارک عشقم...استلامثل گوجه فرنگی سرخ میشه ومیپره توبغل برندون وآروم میگه:کریسمس مبارک عزیزم...چاشنیشم یک لبخند بود یک بوس ازراه دور میفرسته وازخونه میره بیرون!

برندون به رفتنش نگاه میکنه ومیشینه رومبل...2ماه بیشتر از ازدواجشون نمیگذشت هنوزم باورش نمیشد که ازدواج کرده اونم باکی ؟؟ بااستلا...ناخودآگاه لبخندی روی لباش نقش بست ویک کاغذ از دفترش کندوروش نوشت"من رفتم بیرون تابرای کریسمس خرید کنم عزیزم نگران من نباش...روز خوش"اونومیزاره روی دریخچال وگوشیشو برمیداره ویک اس به اسکای میده...جلوی درخونتون منتظرتم زود بیاپایین...وسریع ازخونه میزنه بیرون...

خونه بلوم:

بلوم:هی بورام انقدر سروصدا نکن اووووووف

اسکای:این ااااااااا...عزیزم

بلوم:چی شده اسکای؟؟

اسکای:برندون اس داده که جلوی درمنتظره باید برم فعلا

بلوم:باشه اماشاید منم بخوام برم بعداین بچه روچیکارش کنم؟؟

اسکای میره جلوولپ بورام رومیکشه وهمینطوری که داشت نازش میکرد حرف میزد:خب مجبوری باخودت ببریش دیگه ... میتونی که نه؟؟

بلوم بادلخوری:خب آره اما...

اسکای حرفشو قطع میکنه ودستاشو دورکمرش حلقه میکنه آروم میگه:فکر کنم دیگه اومده باشه باید برم احتمالااستلابالایلارفته واونم میخواد بره خرید کریسمس...وبوسه ای به لپش میزنه وخداحافظی میکنه وازخونه میره بیرون

بلوم میره ویک اس به استلا میده:سلام کجایی؟

استلا:سلام...بالایلااومدم شرکت آنجل

بلوم:چرابه من خبرندادی منم الان میام

استلا:آخه گفتم توبااون بچه چیکار میخوای بکنی؟...نه نمیخواد بیای

بلوم:اماآخه..

استلا:اماوآخه نداره فعلابای...ازطرف من لپ بورامو بکش

بلوم همونطور که به پیام نگاه میکرد آه بلندی میکشه وبیخیالش میشه

ددددددددددینگ دیییییییییییینگ(صدای زنگ خونه تکنا)

تیمی میپره ودروبازمیکنه وبلومو پشت درمیبینه بابورام

بلوم:سلام
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -نمایش نظرات 1 تا 30